Frågor och svar

Alla portionsprillor ska slängas i soporna och sorteras som brännbart avfall. De ska aldrig slängas på marken, i naturen eller spolas ner i toaletten.

Hela snusblandningen i påsen är nedbrytbar och även större delen av pappret. Detta gäller för hela branschen. Vi jobbar på att utveckla ett material som är helt nedbrytbart.

Men detta innebär förstås inte att prillor skall slängas någon annanstans än i papperskorgen. Vi som företag vill ta ansvar för hela produktens livscykel varför det här initiativet är ett viktigt steg.

Allt förpackningsmaterial från Swedish Match kan återvinnas. Plastdosor och lock slängs i kärl för hårdplast, pappdosor i kärl för kartong. Pappdosorna från Swedish Match är alltid tillverkade av återvunnen papp.

Swedish Match är anslutna till REPA-registret och betalar således avgifter för att förpackningsmaterialet ska kunna tas om hand och återvinnas. Insamling av restprodukter sker i varje kommun och tas sedan hand om av återvinningsbolagen. Bäst är att ta isär dosan och locket för lättaste återvinning hos leverantören

Idag är merparten av de snusdosor som säljs i Sverige tillverkade av plast, då plasten är viktig för att behålla snusets kvalitet så länge som möjligt. Dock pågår utvecklingsarbete för att hitta alternativa material såsom fossilfri plast, för att ersätta plastdosan. Hittills har vi 90% fossilfri plast på tre av våra varumärken.

Nedskräpning och felspolat skräp är ett påtagligt problem i svenska städer och i landets reningsverk. För att bidra till en positiv förändring gav Håll Sverige Rent och Swedish Match undersökningsföretaget Novus i uppdrag att kartlägga snusares nedskräpningsbeteende, samt undersöka deras attityder och kunskap gällande snus och nedskräpning. Resultatet visar bland annat att snusare tror att fler påminnelser och mer information kan få dem att slänga prillan där den hör hemma – i soptunnan. Eftersom många spolar ner snusprillan eller slänger den på gatan mest av gammal ovana, ville vi bidra med mer kunskap och uppmuntran, snarare än skuldbeläggande och pekpinnar.

Pappdosan är den ursprungliga, traditionella snusförpackningen. Den tillverkas idag av returpapper och används till lössnus. Då portionssnuset är känsligare för uttorkning än lössnus kräver det en tätare dosa. Därför packas portionssnus i en plastdosa.

Drygt en miljon svenskar snusar regelbundet. Av dessa är cirka 80 procent män och 20 procent kvinnor. Cirka 24 procent av den vuxna manliga befolkningen och 6 procent av den kvinnliga snusar dagligen eller då-och-då.

44% av alla snusare i Sverige slänger prillan på marken

46% av alla snusare i Sverige spolar ner sin prilla i toaletten.

Allt vårt snus tillverkas av utvalda tobakssorter, vatten, olika salter samt aromämnen. Snustillverkningen i Sverige regleras sedan 1971 av livsmedelslagstiftningen och idag finns stränga gränsvärden för halter av oönskade ämnen i slutprodukten precis som för andra, svenska livsmedel. Endast livsmedelsgodkända ingredienser används i snus och tillverkningen sker i lokaler som är hygienmässigt anpassade för livsmedelsproduktion. I snuset ingår följande ingredienser:

Vatten: Konsistensgivande.
Tobak: Innehåller nikotin samt ger en karakteristisk smak- och aromprofil till produkten.
Salt: Ger smak och har en konserverande effekt, vilket bidrar till en förlängd hållbarhet hos snuset.
Fuktighetsbevarande medel: Tillsätts för att förhindra uttorkning. Har även en viss konserverande effekt då det sänker snusets s.k. vattenaktivitet och därmed försvårar för bakterietillväxt i snuset.
Surhetsreglerande medel: Används främst för att snusets pH-värde ska bli svagt basiskt, vilket underlättar nikotinupptaget. Vidare ger det snuset sin karakteristiska smak- och aromprofil. Förlänger även hållbarheten på snuset.
Aromer: Ger de olika produkterna karakteristisk smak och doft och består av naturliga eller syntetiska naturidentiska aromämnen som är godkända att använda i livsmedel. Här ingår även rökaromer.
Sötningsmedel (gäller endast vissa produkter): ger de olika produkterna en balanserad sötaktig, karakteristisk smak och doft.
Växtfiber (gäller endast vissa produkter): ett fyllnadsmedel som gör prillan mjukare.
Se ingredienslista per produkt här