Förmodligen är det bara en gammal ovana, när en prilla kastas ut på gatan eller ner i toaletten. Dessvärre är den ovanan ganska vanlig. Nära hälften av alla snusare slänger sin snusprilla där den inte hör hemma.

Dags att ändra på tycker vi.

Nedskräpning och felspolat skräp är ett påtagligt problem i svenska städer och i landets reningsverk. För att bidra till en positiv förändring har ett samarbete startats mellan stiftelsen Håll Sverige Rent och snusproducenten Swedish Match.

Enligt undersökningar skulle 7 av 10 snusare sluta slänga prillan i naturen om de visste att snusets portionspåse i dagsläget inte är helt nedbrytbar.

Med den här informationen hoppas vi att sisådär 70% nu slängt sin sista prilla på fel plats. Med uppmuntrande påminnelser och kunskap hoppas vi kunna övertyga er övriga 30% också.

Tillsammans vill vi får fler att kasta den förbrukade prillan där den hör hemma: i soptunnan, papperskorgen eller sophinken.

Ett initiativ av snustillverkaren swedish match och håll sverige rent